Bohoslužby

©Richard Horák

Pravidelné bohoslužby

Pravidelná mše svatá je v tomto kostele slavena vždy v neděli večer
ve 20.30 hod.

Mše je slavena v českém jazyce.

Během bohoslužby není možná prohlídka kostela a ani fotografování.

 

Další informace

Kostel sv. Mikuláše je filiálním kostelem a spadá pod římskokatolickou farnost u kostela sv. Tomáše. 

Informace o bohoslužbách v okolí a kontakty na duchovní správu kostela a farnosti naleznete zde: