Collegium pražských trubačů

Collegium pr tr

Komorní soubor Collegium pražských trubačů vznikl účelově na jaře roku 2002 a byl určen především k fanfárovým účelům. Postupem času však vznikaly příležitosti i ke koncertnímu uplatnění. Samozřejmě, že tři trubky ke koncertování nestačí, a proto trio navázalo spolupráci s varhaníkem, popřípadě smyčcovým orchestrem a autentické provedení skladeb si vyžádalo rozšíření ještě o tympány. Repertoárovým základem souboru je především hudba barokní a klasická, díky využití varhan však takový koncert může obsahovat i skladby romantické a i skladby 20. století. Dnes jsou základem souboru renomovaní trumpetisté Státní opery Praha  František Bílek a Miroslav Laštovka, trombonista Lukáš Čermák také ze Státní opery a bastrombonista Karel Kučera z České filharmonie.