Minářová Eliška

Úvodní naskenovaný dokument

První hudební vzdělání získala Eliška Minářová na ZUŠ Zábřeh na Moravě. Po přijetí na Konzervatoř Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži studovala pod pedagogickým vedením Mgr. art. Ley Vítkové. Nyní je studentkou 3. ročníku Janáčkovy Akademie Múzických umění v Brně, kde studuje u doc. Mgr. art. Heleny Kaupové. Účastnila se mnoha soutěží jak v ČR, tak i v zahraničí. Mezi hlavní úspěchy patří 1. cena a absolutní vítězství na soutěži konzervatoří v Pardubicích a 1. cena na mezinárodní soutěži ZUŠ Olomouc. Každoročně se účastní několika soutěží, kde získává různá umístění a zvláštní ocenění. Za sebou má velkou řadu sólových koncertů a jiných vystoupení. Věnuje se též komorní hudbě v různých obsazeních. Nyní je členkou pěveckého dua, a klavírního tria. S těmito soubory získala mnoho cen a různých zvláštních ocenění.