Pěvecký sbor a orchestr ČVUT

Cvut1

Pěvecký sbor ČVUT je uměleckým sdružením s tradicí sahající až k roku 1949. Se svými více než sto členy patří k největším pražským hudebním tělesům. Přestože jde o amatérský sbor, vystřídalo se během historie v jeho vedení mnoho vynikajících profesionálních hudebníků, z posledních, například Karel Prokop, Jana Steyer a Jiří Voběrek. Repertoár sboru obsahuje vážnou hudbu od renesance až po současnost, přičemž zvláštní pozornost je věnována hudbě českých autorů. Pěvecký sbor ČVUT pravidelně účinkuje na koncertech a hudebních festivalech jak v ČR, tak v zahraničí, přičemž spolupracuje s mnoha profesionálními hudebními tělesy (Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Severočeská filharmonie Teplice, Hudba hradní stráže a policie ČR, Big Band Příbram, a v sezóně 2023 připravuje spolupráci s Karlovarským symfonickým orchestrem) s nimiž vystupuje na předních pražských koncertních pódiích (Dvořákova síň Rudolfina, Smetanova síň Obecního domu, Sál paláce Žofín, Španělský sál Pražského hradu a další).

Symfonický orchestr Uměleckého sdružení ČVUT má za sebou více než 40 letou historii. Za dobu svého působení nastudoval kolem 500 skladeb světové hudební literatury od baroka po současnost. Z řady realizovaných projektů vystupuje do popředí koncert konaný v předvečer Evropského dne hudby 20. 6. 2000 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze. Na programu byla mj. skladba Charlese Gounoda Mše k poctě sv. Cecílie. Orchestr má za sebou také úspěšná koncertní turné po Španělsku, Itálii, Německu. Nynějším dirigentem je od roku 2022 Tadeáš Tulach. Orchestr spolupracuje s pěveckým sborem ČVUT, zvláště ve Vánočním a Velikonočním období.