Piccola orchestra

Piccola

Soubor Piccola orchestra působí v Praze, a spolu se spřízněným tělesem Piccolo coro má v současné době 40 členů. Od svého založení v roce 1996 uspořádal již stovky vystoupení v Čechách i v zahraničí. Nezaměřuje se na interpretaci děl určitého období, snaží se posluchačům zprostředkovat skladby všech hudebních epoch a mnoha žánrů. V repertoáru převažují díla s duchovní tématikou, výrazné procento tvoří hudba 20. století. Dirigentem souboru je Marek Valášek.