Podroužek Vojtěch

Podrouzek

Vojtěch Podroužek absolvoval studia hry na hoboj na Pražské konzervatoři a Fakultě umění Ostravské univerzity se dvěma semestry na konzervatoři v Utrechtu, kde navštěvoval také hodiny hry na barokní hoboj. Později byl přijat na Staatliche Hochschule für Musik und darstellende Kunst ve Stuttgartu. Své hudebně teoretické vzdělání si rozšířil v oboru hudební věda na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V současné době studuje skladbu na Pražské konzervatoři ve třídě Eduarda Douši. Zúčastnil se mnoha mistrovských kurzů u renomovaných hobojistů ze zahraničí (Jean-Louis Capezzali, Jérôme Guichard, Maurice Bourgue, David Walter, Fabien Thouand, Jacques Tys ad.) a kurzů zaměřených na interpretaci staré hudby u hráčů na barokní hoboj (Marcel Plavec, Marek Niewiedział, Małgorzata Józefowska, Luise Haugk).

Byl oceněn na mezinárodních hobojových a skladatelských soutěžích (1. a 2. cena na mezinárodní hobojové soutěži UFAM 2006 a 2008 v Paříži, účast v semifinále na soutěžích Barbirolli International Oboe Competition 2017 na Isle of Man a International Oboe Competition of Japan 2018 v Tokyu, laureát mezinárodní skladatelské soutěže Opus ignotum 2019 a 2020 v Praze). Působil ve Filharmonii Bohuslava Martinů ve Zlíně a v Orchestru Národního divadla v Praze, od roku 2018 je hobojistou Komorní filharmonie Pardubice. Sólově vystupoval s Jihočeskou komorní filharmonií, Karlovarským symfonickým orchestrem a Krumlovským komorním orchestrem. Jako hráč na barokní hoboj spolupracoval se soubory Collegium Marianum, Czech Ensemble Baroque či Ensemble Inégal. Je členem komorního uskupení Trio Auric.