Procházka Karel

Prochazka

Karel Jan Procházka vystudoval Pedagogickou fakultu UK v Praze obor Sbormistrovství chrámové hudby a Filosofickou fakultu UK v Praze obor Hudební věda. Zpěv studoval soukromě u Jána Čambála. Od roku 1997 je sbormistrem Chorus Carolinus Kladno, druhým dirigentem Kladenského symfonického orchestru a od roku 2001 varhaníkem ve Smečně, kde pořádá varhanní festival na nejstarší varhany střední Evropy. Komponuje duchovní hudbu a v badatelské práci oživuje zapomenutou hudbu českých skladatelů 18. století, zejména Františka Mensiho a Karla Loose. Pěvecky spolupracuje s řadou souborů, např. Musica Florea, Kühnův smíšený sbor, Ensemble Inegal, chlapecký sbor Boni pueri Hradec Králové, kde několik let působil jako hlasový poradce.