Steyer Jan

Steyer

Jan Steyer je uměleckým šéfem Pěveckého sboru ČVUT, jednoho z největších sborových těles v Praze, a zároveň sbormistrem Pražského smíšeného sboru. Jako hostující dirigent spolupracuje s mnoha amatérskými i profesionálními hudebními tělesy (Severočeská filharmonie Teplice, Hudba Hradní stráže a Policie ČR, Smíchovská komorní filharmonie). Pedagogicky dlouhodobě působil jako hudební lektor na New York University (výuka vokálních ansámblů) a je pravidelně zván na různé mistrovské hudební kurzy, kde vyučuje varhanní improvizaci a dirigování. Dirigování také učí v rámci oboru Sbormistrovství na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity. Zasedá v porotách mnoha mezinárodních sborových a dirigentských soutěží. Zastává funkci varhaníka Karlovy univerzity a jako varhaník též pravidelně spolupracuje s Českou filharmonií. Umělecky se podílel na natáčení mnoha CD, jako interpret i jako hudební režisér a nahrává také pro Český rozhlas a Českou televizi. Koncertoval již ve většině zemí Evropy, opakovaně také v Japonsku, Rusku, Egyptě, Číně a Kanadě.