Valenta Ondřej

Valenta

Ondřej Valenta vystudoval Pražskou konzervatoř pod vedením Jana Hory. V současnosti pokračuje ve studiích na Akademii múzických umění u Pavla Černého. Úspěšně se zúčastnil již několika interpretačních soutěží (zejména Organum regium v Pardubicích a Bachův varhanní podzim v Brně). Své vzdělání doplňuje pravidelně na mistrovských kurzech u nás i v zahraničí (Německo, Francie, Nizozemí, Španělsko) pod vedením předních odborníků. Spolupracuje se sólisty i hudebními soubory (chrámový sbor Václav ve Staré Boleslavi, sbor Bojan v Brandýse nad Labem, sbor Boleslav v Mladé Boleslavi, pražský sbor Cantus amici, Komorní orchestr Mladá Boleslav a další). Od roku 2016 působí jako varhaník a regenschori při Královské kolegiátní kapitule na pražském Vyšehradě.

www.ondrej-valenta.cz