Victoria Ensemble

Vens

Soubor Victoria Ensemble založila Viktorie Kaplanová Dugranpere v roce 2016. Devízou souboru je především originalita koncertních programů. Provozujeme novodobé premiéry, koncipujeme neobvyklé projekty, zabýváme se skladbami opomenutými či zřídka provozovanými. V průběhu minulých staletí se měnil hudební vkus velice rychle a obrovské množství invenčních autorů a krásné hudby zapadlo v dějinách. Jedním z cílů souboru Victoria Ensemble je tyto zajímavosti znovu objevovat, oživovat, připomínat. Zakládáme si na citlivém přístupu k těmto dílům a na poučené interpretaci, zároveň však také na jejich přínosu moderní době. Používáme historické hudební nástroje nebo jejich kopie. Instrumentalisté doprovází dle potřeby vokální soubor zahrnující až 12 pěvců, či Viktorii Kaplanovou jako sólistku. Soubor Victoria Ensemble v různých složeních nastudoval a s úspěchem provedl celou řadu hudebních a hudebně dramatických programů z období renesance, baroka a klasicismu. Spolupracuje se soubory historického tance (Chorea Historica, En Garde!, A Balli atd.), s divadelními soubory (Teatro Comico), s barokními orchestry a ansámbly (Musica Florea, Concerto Aventino atd.), s dirigenty (Jakub Kydlíček, Marek Štryncl atd.) a také s výtvarníky (Frances Sander, Jana Baborová, Emilia Karlović atd.). Prezentuje se pravidelně v rámci českých i zahraničních festival a koncertních cyklů (Haydnovy hudební slavnosti, Svatováclavský hudební festival, MLŠH Valtice, Ars Antiqua in via Gothica, Sharjah Heritage Days a mnohé další). Od roku 2021 pořádá vlastní koncertní sezónu Hlasy tří světů na pomezí Středočeského kraje, Jihočeského kraje a Vysočiny.