Vokálková Žofie

Úvodní naskenovaný dokument

Žofie Vokálková studovala hru na flétnu na Pražské konzervatoři a po jejím absolvování pokračovala ve studiu ve Francii u prof. Christiana Lardé a u Jamese Galwaye. byla oceněna na několika soutěžích v České republice, a také na mezinárodní soutěži “Web Concert Hall New York”. Koncertovala takřka v celém světě, a to jako sólistka se špičkovými orchestry, ale také jako členka komorních uskupení; absolvovala též řadu samostatných recitálů. Kromě řady rozhlasových a televizních nahrávek má na svém kontě též několik CD.