Varhanní koncert

4.8.2023
Čas
od 18:00
do 19:00
Autoři

J. S. Bach, J. Pachelbel,
G. Muffat

Interpreti

Martin Moudrý – varhany

Bohuslav Matěj ČERNOHORSKÝ 1684 – 1742

Toccata C dur

Johann PACHELBEL 1653 – 1706

Werde munter, mein Gemüte, partita

Jan ZACH 1699 – 1773

Preludium a fuga c moll

Josef Ferdinand Norbert SEGER 1716 – 1782

Toccata a fuga c moll

Georg MUFFAT 1653 – 1704

Toccata quarta ze sbírky Apparatus musico-organisticus

Johann Sebastian BACH 1685 – 1750

Ich ruf´zu Dir, Herr Jesu Christ, chorálová předehra, BWV 639
Fuga sopra il Magnificat, BWV 733

Český anonym 18. stol.

Fantasie a fuga c moll

Johann Sebastian BACH 1685 – 1750

Fantasie G dur, BWV 572
Très vitement – Grave – Lentement

Změna programu vyhrazena

Online předprodej

Ceny vstupenek

Dospělí
550 Kč
Děti 10-15 let
Studenti do 26 let
Senioři 65+
(po předložení dokladu)
350 Kč
Děti do 10 let
Zdarma

Předprodej vstupenek

Vstupenky je možné zakoupit na pokladně kostela denně od 9.00 do 17.30 hod. (v den koncertu do 18.00 hod.)