Schola cantus gregoriani

Schola cantus

Schola cantus gregoriani vznikla roku 2013. Svým pojetím navazuje na starobylou tradici gregoriánského chorálu. Soubor usiluje o autentickou interpretaci (studium neumatických rukopisů a dobové estetiky), a tím vnímavému posluchači nabízí jedinečný umělecký zážitek. Schola do svého repertoáru řadí i rané formy vícehlasu jakož i vokální polyfonii. Hledá rovněž nová interpretační pojetí ve spojení s ostatními nástroji (varhany, didgeridoo) i v prolínání různých hudebních stylů (barokní menzurovaný chorál, kontemporální a témbrová hudba). Od počátku se jedná o sbor liturgický: zpívá latinské mše a nešpory v Hradci Králové, i koncertní: pravidelné recitály v Hradci Králové, Festival Zdeňka Pololáníka Česká Třebová (2015), Festival Theatrum Kuks (2016), Festival duchovní hudby ve Filipově-Jiříkově (2016), Týden otevřených kostelů Hradec Králové (2017), Varhanní festival ve Štrasburku (2018), koncertní programy v Chrámu sv. Mikuláše v Praze (2018, 2019). Soubor natočil v kooperaci s varhanicí Jiřinou Dvořákovou Marešovou CD s názvem Messa della Madonna (2017). Vokální ensemble spolupracuje s Univerzitou Hradec Králové a KAK Salaš. Vedoucím souboru je Mgr. Jan Lorenc, který vystudoval gregoriánský chorál pařížské Ecole du choeur grégorien de Paris a studium hudební teorie si prohloubil na Université Sorbonne – Paris IV.