Aleluja

28.7.2023
Čas
od 18:00
do 19:00
Autoři

G. F. Händel, A. Dvořák,
J. S. Bach, W. A. Mozart

Interpreti

Veronika Kaiserová – soprán, Ondřej Valenta – varhany

Jiří Ignác LINEK 1725 – 1791

Preambulum D dur 
Fuga G dur

Wolfgang Amadeus MOZART 1756 – 1791

Exsultate iubilate z moteta Exsultate iubilate, KV 165
Strahovská improvizace

Georg Friedrich HÄNDEL 1685 – 1759

Lascia ch’io pianga, árie z opery Rinaldo 
Let the bright Seraphim, árie z oratoria Samson

Johann Jakob FROBERGER 1616 – 1667

Canzona

Antonín DVOŘÁK 1841 – 1904

Biblické písně, op. 99
2. Skrýše má a pavéza má Ty jsi
3. Slyš, ó Bože! Slyš modlitbu mou
10. Zpívejte Hospodinu píseň novou

Johann Sebastian BACH 1685 – 1750

Mein gläubiges Herze, árie z Kantáty 125, BWV 68

Jan Křtitel KUCHAŘ 1751 – 1829

Partita C dur

Wolfgang Amadeus MOZART 1756 – 1791

Aleluja z moteta Exsultate iubilate, KV 165

Změna programu vyhrazena

Online předprodej

Ceny vstupenek

Dospělí
550 Kč
Děti 10-15 let
Studenti do 26 let
Senioři 65+
(po předložení dokladu)
350 Kč
Děti do 10 let
Zdarma

Předprodej vstupenek

Vstupenky je možné zakoupit na pokladně kostela denně od 9.00 do 17.30 hod. (v den koncertu do 18.00 hod.)