Ave Maria

9.12.2023
Čas
od 17:00
do 18:00
Autoři

J. S. Bach, G. F. Händel,
W. A. Mozart, J. Massenet

Interpreti

Eva Müllerová – soprán,
Monika Urbanová – housle,
Josef Popelka – varhany

Adam Michna z OTRADOVIC 1600 – 1676

Svatoroční muzika
Již jest spadla rosička
Rosu dejte

Georg Friedrich HÄNDEL 1685 – 1759

Sonáta A dur č. 5 
Adagio – Allegro – Largo – Allegro ma non troppo
Rejoice Greatly, O Daughter of Zion z oratoria Mesiáš

Johann F. C. FISCHER 1656 – 1746

Suite Euterpe 
Preludium – Air anglois – Ciaccona

Johann Sebastian BACH 1685 – 1750

Partita d moll pro sólové housle, BWV 1004
Sarabande – Gigue

Joseph HAYDN 1732 – 1809

Árie Gabriela z oratoria Stvoření světa, Hob XXI:2

Johann PACHELBEL 1653 – 1706

Ciaccona

Wolfgang Amadeus MOZART 1756 – 1791

Alleluja z Moteta Exultate jubilate, KV 165

Jules MASSENET 1842 – 1912

Meditace

Franz SCHUBERT 1797 – 1828

Ave Maria

Změna programu vyhrazena
Online předprodej

Ceny vstupenek

Dospělí
550 Kč
Děti 10-15 let
Studenti do 26 let
Senioři 65+
(po předložení dokladu)
350 Kč
Děti do 10 let
Zdarma

Předprodej vstupenek

Vstupenky je možné zakoupit na pokladně kostela denně od 9.00 do 17.30 hod. (v den koncertu do 18.00 hod.)