Vánoční koncert

25.12.2023
Čas
od 17:00
do 18:00
Autoři

J. J. Ryba: Česká mše vánoční „Hej mistře!“

Interpreti

Monika Machovičová – soprán,
Marina Shcherbakova – alt,
Jakub Koś – tenor,
Jan Morávek – bas,
Jan Kalfus – varhanní pozitiv,
Gaudium Praha – sbor,
Piccola Orchestra,
Marek Valášek – dirigent

Hymnus

Adeste fideles

Jakub Jan RYBA 1765 – 1815

Rozmilý slavíčku, pastorela
Česká mše vánoční
Kyrie – Hej, mistře!
Gloria – Sláva budiž Bohu velikému
Graduale – Vzhůru, bratři
Credo – Pospíchejme k Betlému
Offertorium – V pokoře poklekněme
Sanctus – Nebe hlásej „Svatý“
Benedictus – Pane země i nebe
Agnus Dei – Nyní se do tvé ochrany poroučíme
Finale – S radostí, s plesáním

Česká koleda

Narodil se Kristus Pán

Změna programu vyhrazena
Online předprodej
V případě vyčerpání kapacity online předprodeje je vstupenky stále možné zakoupit v pokladně – informačním centru kostela.

Ceny vstupenek

Dospělí
550 Kč
Děti 10-15 let
Studenti do 26 let
Senioři 65+
(po předložení dokladu)
350 Kč
Děti do 10 let
Zdarma

Předprodej vstupenek

Vstupenky je možné zakoupit na pokladně kostela denně od 9.00 do 17.30 hod. (v den koncertu do 18.00 hod.)